Shirakawa-go×Infiniti Q50
Drive Gifu with InfinityROAD TRIP

หมู่บ้าน ชิระคะวะโกะ เป็นมรดกโลกในปี คศ 1995ตั้งถิ่นฐานอยู่ใจกลางหุบเขาที่สลับซับซ้อน อยู่ระหว่างจังหวัดกิฟุและจังหวัดโคยาม่า จึงทำให้เป็นหมู่บ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ดังนั้นการสร้างบ้านเรือนจึงมีสถาปัตยกรรมเป็นของตนเอง โดยใช้ต้นหญ้าที่ปลูกในหมู่บ้านมามุงหลังคา ให้มีความสูงชัน 60 องศาคล้ายกับการพนมมือ เรียกว่า บ้านทรง กัสโซตัวบ้านไม่มีการตอกตะปู แต่ใช้เชือกแทนเพื่อรองรับเวลาหิมะตกหนักปัจจุบันยังมีชาวบ้าอาศัยอยู่ 1600 คน ในปี 2015

การเดินทาง สามารถขับรถไปตามถนน White Road drive way 24.5กม ตลอดเส้นทางมีวิวที่สวยงามของธรรมชาติแบบป่าสน ระหว่างทางมีจุดชมวิวของเขาHaku-sanและเทือกเขาแอลป์ และถ้าได้ขับไปด้วยรถ Infiniti แล้วละก็จะสัมผัสถึงสมรรถภาพของรถได้อย่างแท้จริงบนถนนสายนี้

SPOT & EVENT INFORMATION

บ้าน วาดะ

ยังมีบ้านเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ชื่อ วาดะ เฮาส์ อนุรักษ์ไว้แสดงความเป็นอยู่ของคน

ในหมู่บ้าน ในอดีตมีอยู่กับแบบครอบครัวใหญ่20-30 คน ค่าเข้าชม300เยน ในหมู่บ้านนี้มีบ้านบางหลังที่เป็นเกสต์เฮ้าส์เปิดให้พักอาศัยด้วย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกัสโชซูคุริมินคาเอน

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกัสโชซูคุริมินคาเอน จัดแสดงบ้านไร่ทั้งสิ้น 26 หลังรวมถึงบ้านไร่ที่ถูกประกาศให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกิฟุ 9 หลัง
เป็นผู้ใหญ่ 600 เยน

น้ำตก Siramizu

มันเป็นมหากาพย์น้ำตกตกจากหน้าผาท่ามกลางพุ่มไม้พื้นเมือง รอบถนนจะถูกปิดในช่วงฤดูหนาว

เทศกาล Doburoku

ที่หมู่บ้านชิระคะวะโกะ ในฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาล โดบูโด เริ่ม กันยายนถึงตุลาคม

จะมีพิธีมอบเหล้าเทเหล้าให้แก่เทพเจ้าและผู้คนที่มาเที่ยวในงานก็จะได้ดื่มด้วย

Infiniti Q50
(Nissan Skyline v37)

มีระบบบังคับพวงมลัยแบบไฟฟ้าจึงตอบสนองการเลี้ยวเป็นอย่างดี

ให้ข้อมูลล่าสุดบน Facebook

R31HOUSE

1081, Kuroiwa, Sakahogi-cho Kamo-gun, Gifu, 505-0071, Japan
0574-28-0899
FAX : 0574-28-0897